Thể hiện:

00:00|04:00
Thỏ và rùa : Tổ khúc Bốn bài

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1992

Lời bài hát: Thỏ và rùa : Tổ khúc Bốn bài

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam