Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Thị xã hoàng hôn, phỏng thơ Vũ Hùng

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1995

Lời bài hát: Thị xã hoàng hôn, phỏng thơ Vũ Hùng

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam