Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Thị trấn miền xanh (Thơ Lại Hồng Khánh)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Thị trấn miền xanh (Thơ Lại Hồng Khánh)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam