Thể hiện:

00:00|04:00
Thành phố cửa biển

Album: Album Hải Phòng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/200x?

Lời bài hát: Thành phố cửa biển

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam