Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Thành đồng Tổ quốc

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960

Lời bài hát: Thành đồng Tổ quốc

Đây có lẽ là bản thu đầu tiên của bản giao hưởng thơ này.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam