Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Roméo và Juliette (lời Việt)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1975

Lời bài hát: Roméo và Juliette (lời Việt)

Nhạc sĩ Hoàng Vân, vào năm 1975, khi sang công tác ở Bulgarie, cũng phổ lời Việt cho bản nhạc này. Chúng tôi chỉ còn nhớ có hai câu sau:

Roméo - Juliette

Hai đứa chúng mình

Cùng xa Tổ quốc

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam