Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Núi sông (Tặng H), lời Vũ Tú Nam

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/3/8/1970

Lời bài hát: Núi sông (Tặng H), lời Vũ Tú Nam

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam