Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Những cánh chim bay

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960 (khoảng đầu thập kỷ)

Lời bài hát: Những cánh chim bay

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam