Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Người đi ra ngoại thành

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/20/11/1994

Lời bài hát: Người đi ra ngoại thành

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam