Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Nghe anh thương binh hát

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1972-1973?

Lời bài hát: Nghe anh thương binh hát

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam