Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Ngàn năm Thăng Long

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2009

Lời bài hát: Ngàn năm Thăng Long

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam