Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Nếu anh yêu em

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1994

Lời bài hát: Nếu anh yêu em

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam