Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Mùa lúa chín trên cánh đồng Điện Biên (thơ Nguyễn Bảo)

Album: Album Âm hưởng dân ca

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/197x?

Lời bài hát: Mùa lúa chín trên cánh đồng Điện Biên (thơ Nguyễn Bảo)

Có (Nhắn) ai về tới ơ… chân trời phía Tây Tổ quốc
Tôi gửi lời chào chiến sĩ Điện Biên
Trên mảnh đất ơ anh hùng năm trước
Tay các anh reo mùa lúa đầu tiên.

Mùa lúa mới trên Điện Biên lịch sử
Chiến trường xưa đây bát ngát nông trường
Xa mờ lớn vết xe tăng quần nát
Đất trở mình trong tiếng máy cầy vang
Ớ ơ…Lúa óng ả nghiêng mình trong gió bấc
Dải lúa vàng, ai trải giữa nương xa.

Ơ… Giữa đường lớn lúa đẹp trời Tây Bắc ớ ơ
Tiếng ngày mùa gợi nhớ dưới quê ta.

(Quay lại từ đầu)

Có ai về tới ơ… chân trời phía Tây Tổ quốc
Tôi gửi lời chào chiến sĩ Điện Biên
Dập tắt lửa chiến tranh năm trước ơ…ờ…
Tay các anh gặt mùa lúa đầu tiên.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam