Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Mùa đông năm ấy, thơ Nguyễn Lưu

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1988

Lời bài hát: Mùa đông năm ấy, thơ Nguyễn Lưu

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam