Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Mây trắng Ba Vì (phép màu), thơ Hồng Khánh

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Mây trắng Ba Vì (phép màu), thơ Hồng Khánh

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam