Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Màu khăn ánh đuốc

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/?

Lời bài hát: Màu khăn ánh đuốc

Chỉ còn tìm được bìa của bài nhạc bỏ túi này, do một bạn chia sẻ trên trang FB của nhạc sĩ

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam