Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Hương tình mùa xuân (Người là người ơi cánh hoa bưởi)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/200x?

Lời bài hát: Hương tình mùa xuân (Người là người ơi cánh hoa bưởi)

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam