Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Hoa mùa thu 1 (Xương rồng)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/tháng 9/1990

Lời bài hát: Hoa mùa thu 1 (Xương rồng)

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam