Album Khí nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Hoa thơm bướm lượn, cho flûte solo và piano (hay Concertino cho dàn nhạc ?)

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1969-70 TK

Lời bài hát: Hoa thơm bướm lượn, cho flûte solo và piano (hay Concertino cho dàn nhạc ?)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam