Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Hoa sóng Sầm Sơn

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Mùa hè 1990

Lời bài hát: Hoa sóng Sầm Sơn

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam