Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Hoa sóng cho em (Phỏng thơ cổ Nhật bản Ma-nhi-ô-xư)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x

Lời bài hát: Hoa sóng cho em (Phỏng thơ cổ Nhật bản Ma-nhi-ô-xư)

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam