Thể hiện:

00:00|04:00
Hò Huế chiến thắng

Album: Album miền Trung

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968

Lời bài hát: Hò Huế chiến thắng

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam