Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Hát ru (Ngoan ngoan nào..., thơ Tố Hữu)

Album: Album Âm hưởng dân ca

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng cuối những năm 1980? hoặc 1976

Lời bài hát: Hát ru (Ngoan ngoan nào..., thơ Tố Hữu)

Ngoan ngoan nào,ngoan ngoan ngủ, ngoan ngoan nào
À ơi, à ơi. Mẹ ru cho cái ngủ, cái ngủ ngon
Con ong làm mật, con ong yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
À ơi, à ơi. Mẹ ru cho cái ngủ, cái ngủ ngon
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
À á ơi, à á ời
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi
À ơi, à ơi. Mẹ ru cái ngủ
Ru hỡi ru hời, ru hỡi ru hời
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biết đâu nước còn.
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ nuôi con tháng ngày
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày

**

Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng
À á ơi, à á ời
Một người đâu phải nhân gian
Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi
À ơi, à ơi. Mẹ ru cái ngủ
Ru hỡi ru hời, ru hỡi ru hời
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ biết đâu nước còn.
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như Mẹ nuôi con tháng ngày
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
À á ơi, à á ời. à á ơi…
 

Đây là tổng phổ bài Hát ru, do nhạc sĩ Hoàng Vân phổ thơ Tố Hữu. Bản nhạc này do nhạc trưởng Lê Phi Phi chép lại dựa trên bản thu này;

Bản nhạc Hát ru phổ thơ Tố Hữu - 1

Hát ru phổ thơ Tố Hữu - 2

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam