Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Hành khúc trên đường chiến thắng

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960 (khoảng đầu thập kỷ)

Lời bài hát: Hành khúc trên đường chiến thắng

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam