Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Hai cô gái và bài ca yêu thích

Album: Album Ca khúc chủ đề khác

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1977

Lời bài hát: Hai cô gái và bài ca yêu thích

Một chiều Mạc tư khoa cô gái Việt bên cô gái Nga
Hai người bạn trẻ vừa đi vừa trò chuyện
Hai người bạn trẻ vừa đi vừa hát ca.

Ở Liên xô bạn thích cây gì nhất?
Ở Liên xô tôi thích cây Bạch dương!
Ở Việt nam bạn thích cây gì nhất?
Ở Việt nam tôi rất thích cây tre!

Ở Liên xô bài hát nào bạn nhớ?
Bài Lê-nin trong trái tim Việt nam
Một mùa thu tháng tám con đường ấy
Đường chúng tôi theo con đường tháng mười.
Bài ca tháng tám hát lên sau bài ca tháng mười
Bài ca tôi yêu hát lên thêm đậm đà nghĩa tình

Bài ca tôi yêu hát lên thêm đậm đà nghĩa tình...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam