Thể hiện:

00:00|04:00
Guồng nước quay

Album: Album Phong cách Hoàng Vân

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970

Lời bài hát: Guồng nước quay

Quay nhanh nhanh guồng quay quay nhanh nhanh
Đưa nước về đồng ruộng xanh lúa xanh
Quay nhanh nhanh guồng quay quay nhanh nhanh
Đưa nước về đồng ruộng xanh lúa xanh
Quay quay đều đều quay quay nhịp nhàng
Cùng cất tiếng hát nào
Trời xanh xanh nước xanh xanh
Hai bờ mương rợp bóng cây xanh
Guồng quay nhanh nước lên nhanh
Vui cùng xây hợp tác quê ta

Ơi chị trở thuyền, ơi anh đẩy xe
Làng quê nương rẫy chiến trường là đây
Cánh đồng trông đang chờ nước cấy
Có chúng tôi guồng nước đưa vào
Cánh đồng ngoài mưa nhiều nước úng
Có chúng tôi guồng nước ra ngay

Quay nhanh nhanh guồng quay quay nhanh nhanh
Đưa nước về đồng ruộng xanh lúa xanh
Quay nhanh nhanh guồng quay quay nhanh nhanh
Đưa nước về đồng ruộng xanh lúa xanh
Quay quay đều đều quay quay nhịp nhàng
Cùng cất tiếng hát nào
Vì ngày chống Mỹ vui năm tấn thóc vàng
Ngày mai thắng Mỹ nương lúa thêm nước màu

Cô em gái ơi đang đọc thư tiền tuyến
Cô vui nghĩ gì sao mỉm cười luôn thế
Quay nhanh nhanh guồng quay quay nhanh nhanh
Đưa nước về đồng ruộng xanh lúa xanh
Quay nhanh nhanh guồng quay quay nhanh nhanh
Đưa nước về đồng ruộng xanh lúa xanh
Quay quay đều đều quay quay nhịp nhàng
Cùng cất tiếng hát nào
Trời xanh xanh nước xanh xanh
Hai bờ mương rợp bóng cây xanh
Guồng quay nhanh nước lên nhanh
Vui dựng xây hợp tác quê ta.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam