Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Giọt nước hồ Gươm, thơ Lê Tấn Hiển

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2010 (in)

Lời bài hát: Giọt nước hồ Gươm, thơ Lê Tấn Hiển

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam