Album Khí nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
FR-Improvisation N°2 (Le premier baiser, Nụ hôn đầu)

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1994

Lời bài hát: FR-Improvisation N°2 (Le premier baiser, Nụ hôn đầu)

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam