Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Em như ngôi sao nhỏ

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/200x?

Lời bài hát: Em như ngôi sao nhỏ

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam