Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Đi trên đường lớn

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1979-198x?

Lời bài hát: Đi trên đường lớn

Bình minh đỏ rực đi trên đường lớn

Ước mơ cháy bỏng thôi thúc không nguôi

Lá cờ Tổ quốc lá cờ Việt Nam

Thế hệ chúng ta thế hệ anh hùng

Hãy xứng đáng với những người đi trước

Hãy xứng đáng với đất trời Tổ quốc

Những gì hôm nay còn để lại mai sau

Con đương đẹp nhất là đường ta đi

Đường Trường Sơn đương Hồ Chí Minh

Con người đẹp nhất là con người mới

Rực sáng ngời ngời lý tưởng quang vinh

Đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh

Con đường chiến thắng là đường ta đi

Lá cờ Tổ quốc vẫy gọi ta đi

Đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh

Có lá cờ Đảng dẫn đường ta đi !

Từ trên đỉnh cao hôm nay thẳng tiến

Chung một lá cờ chung bước đi lên

Lá  cờ liềm búa lá cờ tiên phong

Thế hệ chúng ta thế hệ anh hùng

Tay cong nhân ta xây dựng đất nước

Tay công nhân giương cao cờ truyền thống

Sức mạnh công nhân là ngọn cờ tiên phong

Xây cuộc đời mới từ ngày hôm nay

Từng nhà máy nhịp cầu mới xây

Xây cuộc đời mới và con người mới

Rực sáng ngời ngời lý tưởng quang vinh

Đường Việt Nam đường Hồ Chí Minh

Con đường đẹp nhất là đường ta đi

Lá cờ liêm búa lá cờ tiên phong

Đường Việt Nam đường Hồ Chí Minh

Có lá cờ Đảng dẫn đường ta đi !

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam