Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Đêm sông Cầu, thơ Đỗ Trung Lai

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1992

Lời bài hát: Đêm sông Cầu, thơ Đỗ Trung Lai

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam