Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Để lại đằng sau (tên tạm thời)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1975

Lời bài hát: Để lại đằng sau (tên tạm thời)

Tạm biệt?

Bài này được sáng tác khi nhạc sĩ Hoàng Vân chào tạm biệt Bulgarie cuối năm 1975

Để lại đằng sau

Một tiếng còi tàu

Để lại đằng sau

Đôi mắt âu sầu

Để lại đằng sau

Đôi cánh hải âu

Qua những chiếc cầu

Tuyết trắng rừng thông

Qua những nỗi lòng

Ai có buồn không

Để lại đằng sau

Rừng lá thay màu

Để lại đằng sau

…..

Để lại đằng sau

Thương nhớ dài lâu

…..

…..

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam