Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Đất nước mùa xuân (xem Ca ngợi Tổ quốc)

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1960

Lời bài hát: Đất nước mùa xuân (xem Ca ngợi Tổ quốc)

Hợp xướng thiếu niên nằm trong đại hợp xướng Hồi tưởng

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam