Thể hiện:

00:00|04:00
Tình yêu và tuổi trẻ, Concertino cho Violon và đàn dây

Album: Album Phong cách Hoàng Vân

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1975

Lời bài hát: Tình yêu và tuổi trẻ, Concertino cho Violon và đàn dây

Một bài tập nhỏ. Tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ.

 Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam