Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Có một nơi như thế, phỏng thơ Minh Nga

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/200x?

Lời bài hát: Có một nơi như thế, phỏng thơ Minh Nga

Đang cập nhật...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam