Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Chuyện tình trên bến Ô Lâu

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1995 (in sách ở Mỹ)

Lời bài hát: Chuyện tình trên bến Ô Lâu

Phạm Văn Hải là một bác sĩ sống ở Mỹ. Vào những năm 1990, rất nhiều tác giả, nhà thơ Việt Kiều gửi thơ mong đưa hứng để ông phổ nhạc, và bài Chuyện tình trên bến Ô Lâu là một trong những bài hát này. Bài đã được in trong cuốn Ngày mai em đi tập trung một số bản tình ca, nhưng coi như chưa được phổ biến vì hiện chưa thu hoặc chưa tìm được bản thu.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam