Album Khí nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Chuyện cổ tích, Tam tấu nhạc dân tộc

Album: Album Khí nhạc

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1990s?

Lời bài hát: Chuyện cổ tích, Tam tấu nhạc dân tộc

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam