Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Chúng ta là giai cấp công nhân

Album: Album nhạc ngành nghề

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970 (nguồn BCDCNT)

Lời bài hát: Chúng ta là giai cấp công nhân

Chúng ta là giai cấp công nhân

Mang trong mình một sức sống mới

Đi xây dựng một cuộc sống mới

Với những con người mới

Vững bước tiến tới

Trên con đường chiến thắng vẻ vang

Mặc gian nan mặc sóng gió

Chúng ta là những người thợ mới

Những người con trung thành của Đảng

Mang trong mình một sức sống mới

Chúng ta là những người con yêu

Của mẹ hiền Việt Nam

"Chúng ta là giai cấp công nhân.... mẹ hiền Việt Nam"

Như những nguồn năng lượng vô tận

Sức sống và xây dựng vô cùng

Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp

Đội ngũ ta là sức chiến đấu

Tiến quân vào khoa học tiến quân vào công nghiệp

Ta đi lên với khí thế hào hùng

Như xưa kia cha ông ta diệt xâm lăng

Trên đường ta đi nào có dễ gì

Còn nhiều chông gai còn nhiều giông tố

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí cũng làm nên

Từ những viên gạch đầu tiên

Ta đi xây chủ nghĩa xã hội

Từ những bước đi đầu tiên

Ta đấu tranh cho ngày mai thống nhất

Mãi mãi là chúng ta

Những người thợ Việt nam

Thế hệ Hồ Chí Minh

Đây tự hào đất nước
Phất cao ngọn cờ tiền phong

Vươn mình về phía trước Tất cả vì chủ nghĩa xã hội Tất cả vì Tổ quốc Việt nam 

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam