Thể hiện:

00:00|04:00
Chú em là thủy thủ

Album: Album Hải Phòng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/188x?

Lời bài hát: Chú em là thủy thủ

Đang cập nhật

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam