Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Chiếc rìu, nhạc cho múa rối thiếu nhi

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1999

Lời bài hát: Chiếc rìu, nhạc cho múa rối thiếu nhi

Vì bản này không còn dấu vết, chỉ còn tổng phổ, có thể dùng lại và có thể coi như chưa công bố.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam