Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Che Guevara

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: Che Guevara

Che Guevara

Anh yêu châu Mỹ la tinh đầy thường đau

Mặc dù Tổ quốc anh thắng lợi, vẫn chưa dừng chân

Anh mong thế giới sẽ thêm nhiều Việt nam

Từ biệt cuộc sống trong ấm êm xông pha nơi trận địa

Rời Cuba anh sang Bolivia

Nào ngờ đâu anh ra đi mãi mãi

Che Guevara, Che Guevara

Sóng biển Caraibe rì rào hát tên anh

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam