Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Cảnh khuya, phổ thơ Hồ Chí Minh

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970

Lời bài hát: Cảnh khuya, phổ thơ Hồ Chí Minh

Nhạc sĩ Hoàng Vân đã phổ thơ bài Cảnh khuya của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đang đi tìm bản thu

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì non nỗi nước nhà

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam