Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Ca ngợi Tổ Quốc - Sơn Ca - trích Đại hợp xướng Hồi tưởng

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/khoảng 1960

Lời bài hát: Ca ngợi Tổ Quốc - Sơn Ca - trích Đại hợp xướng Hồi tưởng

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam