Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Buổi sáng trên cao nguyên

Album: Album Âm hưởng dân ca

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1979

Lời bài hát: Buổi sáng trên cao nguyên


Đang đi trên con đường qua núi
Cô công nhân nông trường mỉm cười
Cô đang nghĩ gì mà cười một mình?
Phải chăng…
Cô mới nhận được thư của người thân nơi vùng biên giới?
Hay cô mới được khen là lao động giỏi?
Cô vừa đi vừa hát, trên môi một nụ cười
Cô vừa đi vừa hát, trên môi một nụ cười
Hây… hây…!

Những con đường của mưa, nắng đỏ
Những con đường qua thung gùi nắng

Hê hê hê hê… hây…!
Hê hê hê hê…!
Những cây súng tự vệ rắn rỏi
Giữa nông trường nơi biên cương
Như các anh trên Trường Sơn năm xưa
Như các anh trên Trường Sơn năm xưa
Hây… hây…!
Hát cho mùa cà phê chín đỏ
Hát cho rừng cao su nhựa lên
Hê hê hê hê… hây…!
Hê hê hê hê…!
Hát cho nước về vùng đất đỏ
Hát cho màu xanh dâng lên
Vui hát ca trong màu xanh cao nguyên
Vui hát ca trong màu xanh cao nguyên
Hây… hây…!

Đang đi trên con đường qua núi
Cô công nhân nông trường mỉm cười
Cô đang nghĩ gì mà cười một mình?
Phải chăng…
Cô mới nhận được thư của người thân nơi vùng biên giới?
Hay cô mới được khen là lao động giỏi?
Cô vừa đi vừa hát, trên môi một nụ cười
Cô vừa đi vừa hát, trên môi một nụ cười
Hê…hê…hê…hê…!

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam