Thể hiện:

00:00|04:00
Bài ca Vĩnh Linh

Album: Album miền Trung

Năm sáng tác: Đang cập nhật...

Lời bài hát: Bài ca Vĩnh Linh

1-
Ngó bên tê Trường Sơn một dải
Nghe bên ni sóng vỗ Cửa Tùng
Vĩnh Linh ơi trăm mến ngàn thương
Quê ta đó đứng đầu sóng gió ơ... ớ ờ..
Mẹ bảo con: “Nghe câu hò bên bến Hiền Lương
Nhớ thương..., con đừng khóc
Cầm lấy súng nhằm thẳng quân thù diệt chúng nó!”
Hò ơ... ớ ơ ơ ơ ờ…
Quê ta đó, Vĩnh Linh đứng đầu sóng gió
Đất Cồn Cỏ, đất anh hùng của Tổ quốc vinh quang
Thuyền đi khơi, thuyền đi lộng
Ngày lại ngày, quên mình trong lao động
Hò ớ..., lúa vẫn lên xanh, lửa đạn bốn bề
Nghe tiếng máy, tưởng như nghe tiếng gọi trả thù
Trị Thiên ơi, nghe thấy chăng
Chiều chiều tin chiến thắng, nức lòng quê hương chúng ta

2-
Tiếng súng xa, chiều quê rực lửa
Bao trông mong mới có hội này
Nước sông xanh soi bóng cờ bay
Đâu đâu cũng một lời quyết thắng ư... ừ...
Ngày lại ngày, máu vẫn đổ trên luống cày sâu
Dốc sức cho tiền tuyến
Dù ăn khoai ăn sắn cũng cam, phải đánh thắng.
Hò ơ ơ ơ…
Ơ... ớ ơ... ơ ơ ơ... ờ... ờ
Quê ta đó Vĩnh Linh trăm mến ngàn thương
Bình Trị Thiên, đất anh hùng được cả nước tin yêu...
Miền Tây ơi, Người vất vả
Cùng bộ đội trên Trường Sơn anh hùng
Hò ớ... Hãy cất cao lên giọng hò quê chúng ta
Trong bão táp, cùng Trị Thiên dấn mạnh nhịp chèo
Vĩnh Linh ơi, ca hát lên, vượt ngàn trùng gian lao
Sát cánh cùng toàn dân đi tới thắng lợi cuối cùng...

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam