Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Bài Ca Tuổi Trẻ

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2001 và 2012

Lời bài hát: Bài Ca Tuổi Trẻ

Bài hát sáng tác cho đoàn thanh niên Việt Nam tham gia Festival thanh niên tại Alger năm 2001, sử dụng lại cho Festival năm 2012

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam