Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Bài ca pháo kích

Album: Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968

Lời bài hát: Bài ca pháo kích

1-
Pháo binh ta chân đồng vai sắt
Chiến sĩ ta đánh giỏi bắn hay
Nòng của ta vươn tới mọi nơi
Bệ của ta đây những mảnh đất
Của Tổ quốc sáng ngời truyền thống anh hùng.
Bắn, bắn, bắn!
Mỗi đợt bắn là đòn sấm sét
Mỗi viên đạn chứa bao hờn căm
Chúng ta đi đi khắp mọi nơi
Cùng với toàn dân thừa thắng xốc tới…

2-
Chúng ta đi qua đèo qua núi
Bãi cát dài ven biển ven rừng
Từ mùa khô cho đến mùa mưa
Đều lập công đã đánh là thắng
Trận địa pháo khắp nơi đều có chúng ta.
Bắn trúng đích!
Cho dù chúng hầm ngầm lô cốt
Nơi đồng bằng cũng như thành đô
Đã ra quân ta quyết lập công
Cùng với toàn quân thừa thắng xốc tới.

(Bắn, bắn, bắn!).
 

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam