Thể hiện:

00:00|04:00
Ánh lửa màu cam trong nhà máy

Album: Album Hải Phòng

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/198x?

Lời bài hát: Ánh lửa màu cam trong nhà máy

Đây là một bản thu chúng tôi mới tìm được nhờ một bạn thành viên của trang web Bài ca đi cùng năm tháng. Chúng tôi có đọc thoáng ở đâu trên một bài báo nào đó là bài hát này đã được nhạc sĩ sáng tác trong một đợt đi công tác ở Hải Phòng nhưng hiện nay chưa có nguồn nào chắc chắn hơn. 

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam