Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Âm vang trống đồng

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1/8/2000 (trên bản thảo)

Lời bài hát: Âm vang trống đồng

Dự thi ca khúc kỷ niệm 55 ngành Văn hóa Thông Tin, chúng tôi đang đi tìm bản thu của bài này.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam