Thể hiện:

00:00|04:00
On the supply route (under the pen name Y-Na)

Album: Hoang Van's style, musical language

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1967

Lời bài hát: On the supply route (under the pen name Y-Na)

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer